O nas > RODO > AWESTA | Twój rodzinny dentysta!

 

SZANOWNY PACJENCIE,

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w mojej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu.


Zgoda na leczenie (ustna czy pisemna) wiąże się z obowiązkiem Praktyki do  prowadzenia dokumentacji medycznej i na tę czynność , jak również na wszelkie czynności związane z zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej w Praktyce nie jest wymagana zgoda pacjenta. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Może w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie zdrowia, jak i do składania wniosków o udostepnienie dokumentacji. 
Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie.  

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, PESEL i adres. Niepodanie tych danych może skutkować nieudzieleniem świadczenia zdrowotnego.
Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu , czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :
*dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,
*przypomnienia o wizycie,
*odwołania wizyty
*przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)

i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.
Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie numeru telefonu czy adresu e-mail z danych gromadzonych w dokumentacji medycznej Praktyki.  

Odbiorcami” Twoich danych będą osoby, które sam upoważnisz lub Instytucje upoważnione w drodze ustawy (np.ZUS,NFZ.Sądy)
Zawsze możesz zwrócić się do Praktyki o szczegółową klauzulę informacyjną.
Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych w Praktyce : Agnieszka Wesołowska, tel.727 00 80 60 lub do 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Warszawa, ul.Stawki 2 
Infolinia: 606-950-000 (10.00 – 13.00)