Wpływ rtg na środowisko-raport > AWESTA | Twój rodzinny dentysta!
W dniach 7.08 -16.08 gabinet będzie nieczynny.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

AWESTA Stomatologia Rodzinna

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

  • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

 

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS Aparat rtg RX DC eXTend f.MyRay

  • uruchamianiu pracowni rentgenowskiej - decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr 9/2020 z dnia 13.01.2020

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 1.01.2023- 31.12.2023) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 0,4 mSv

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.